Ekološka poljoprivreda i proizvodnja

Ekološka poljoprivreda i proizvodnja

Certifikacija ekoloških proizvoda odnosi se na provedbu kontrolnih aktivnosti i aktivnosti certifikacije proizvoda (ranije: stručni nadzor u ekološkoj poljoprivredi) ekoloških proizvodnih površina, te proizvoda koji se označavaju eko markicom.

Radimo na području čitave RH, gdje kontinuirano kroz proizvodnu godinu pratimo proizvodnju naših klijenata na terenu i administrativno.

Raspolažemo velikim brojem vlastitog stručnog kadra, relevantne naobrazbe, koji vodi cjelokupne postupke do izdavanja potvrdnice (certifikata) za stavljanje ekoloških proizvoda na tržište i ostvarenja prava na poticaj kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ovlaštenje za rad u kontroli i certifikaciji ekoloških proizvoda od Ministarstva poljoprivrede RH imamo u kontinuitetu od 2003. godine, te smo za aktivnosti certifikacije proizvoda akreditirani kod Hrvatske akreditacijske agencije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013, koja se odnosi na rad certifikacijskih tijela za proizvode.

Za sve informacije obratite se s povjerenjem na:

Povjerenje naših klijenata nas obavezuje

Ne možete kopirati sadržaj ove stranice

Naknade za provedbu kontrole i certifikacije ekoloških proizvoda

Kontrolne aktivnosti

Terenska kontrola50 €/radni sat
Pregled dokumentacije50 €/radni sat
Unos i obrada podataka50 €/radni sat

Naknade prema stvarnom trošku

Laboratorijske analizeprema stvarnom trošku
Ostali troškovi nadzornika
– troškovi prijevoza nadzornika od najbližeg ureda Certifikacijskog tijelaprema stvarnom trošku
– troškovi dnevnice nadzornikaprema stvarnom trošku
– troškovi noćenja, cestarina, tunelarina, mostarina, parkiranja i sl.prema stvarnom trošku
– troškovi prijevoza nadzornika automobilom od najbližeg ureda Certifikacijskog tijela do 0,5 €/km

Certifikacija

Cijena postupka certifikacije u ekološkoj proizvodnji se obračunava u iznosu od 25% ukupnog iznosa kontrole, u minimalnom iznosu od 100 €.

Navedene naknade ne uključuju porez na dodanu vrijednost.