PODUZETNIČKI CENTAR

Sigurnost hrane

Hranu svakodnevno unosimo u organizam i imamo pravo očekivati su prehrambeni proizvodi koji se nalaze na regularnom tržištu sigurni za konzumaciju. Kako bi se omogućila sigurnost hrane kroz cijeli lanac hrane od polja do stola, potrebno je da svaki subjekt u lancu prehrane preuzme odgovornost za hranu pod njegovom kontrolom i osigura sustav kojim kontrolira cijeli proces rukovanja hranom od prijema do isporuke hranu slijedećem u lancu.

Uslijed globalizacije i promjene stila života, i lanac hrane je doživio znatne promjene i uključuje veliki broj subjekata (poljoprivrednici, primarni prerađivači, skladištari, prerađivači, distributeri, veletrgovci, trgovci na malo, restorani, kiosci brze prehrane,...).

Kako bi se osiguralo da svaki od subjekta može učinkovito kontrolirati rizike u svom dijelu lanca prehrane, osmišljeni su različiti sustavi prilagođeni pojedinim fazama.

GlobalGAP – Dobra poljoprivredna praksa

GlobalGap namijenjen je svim primarnim proizvođačima. Primjenjiv je na sve vrste farmi (svinje, goveda, perad), na ratarsku proizvodnju, proizvodnju voća i povrća i uzgoj riba.

Osnovna zahtjeve za:

 • sigurnost proizvoda
 • zaštitu okoliša
 • sigurnost i zaštitu ljudi
 • sljedivost
 • dobrobit životinja i na taj način podržava razvoj održive poljoprivrede, a time i razvoj održivog društva.

GlobalGAP je zahtjev europskih trgovaca hranom kako bi bili sigurni u kvalitetu i sigurnost poljoprivrednih proizvoda koji se nalaze na njihovim policama.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

HACCP sustav je sustav samokontrole koje moraju primjenjivati svi subjekti u poslovanju s hranom (proizvođači hrane, prerađivači, trgovci, ugostitelji, skladištari, distributeri, bolnice, škole, vrtići…) sukladno zakonskoj regulativi.

Osnovna načela HACCP sustava su:

 • provesti analizu opasnosti
 • utvrditi kritične kontrolne točke u
 • utvrditi kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama
 • utvrditi i provesti učinkovite postupke praćenja na kritičnim kontrolnim točkama
 • utvrditi korektivne mjere
 • uspostaviti postupke za verifikaciju
 • uspostaviti dokumente i evidencije

Uspostavom sustava samokontrole koji se temelji na HACCP načelima osigurava se kontrola nad procesom, siguran proizvod i sukladnost sa zakonskom regulativom.

ISO 22000:2005

Uslijed povećanja osviještenosti potrošača  i pojavi novih opasnosti vezanih za hranu, te pojavi raznih modela za osiguranje sigurnosti hrane, ISO organizacija je razvila i objavila niz normi ISO 22000 koji regulira upravljanje sustavom sigurnosti hrane. Međunarodna norma ISO 22000:2005 uklopila je načela sustava i koraka primjene analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) dokumenta Povjerenstva Codex Alimentarius. Struktura norme je usklađena s normama  ISO 9001 i ISO 14001.

Ova je norma primjenjiva na sve organizacije, bez obzira na veličinu i složenost, koje su na bilo koji način uključene u lanac hrane i žele primijeniti sustave koji osiguravaju sigurne proizvode. To uključuje organizacije direktno uključene u lanac hrane poput proizvođača, distributera, trgovaca, ali i drugih organizacija koje su posredno  uključene u lanac prehrane, poput proizvođača ambalaže, proizvođača opreme i sl…

S obzirom na važnost sigurnosti hrane, pojedini trgovački lanci razvili su i zahtijevaju od svojih dobavljača standarde poput IFS International Food Standard, te BRC British Retail Consortium. Ovi standardi obuhvaćaju zahtjeve za sigurnost, ali i kvalitetu hrane.