PODUZETNIČKI CENTAR

O nama

Poduzetnički centar se bavi aktivnostima sa subjektima u poslovanju hranom, te organizacijama koje radi na njihovom razvoju, stvarajući na taj način preduvjete za njihovu konkurentnost, napredak i uspjeh.

Naš tim sastoji se od stručnjaka relevantnih profila, koji se kontinuirano dalje usavršavaju kod odgovarajućih institucija i organizacija, te na najmodernijim tečajevima, kako bi klijentima u potpunosti mogli pružiti kompetentnu uslugu, te im olakšati poslovanje.

Za vođenje projekata kod subjekata u poslovanju hranom, Biotechnicon od 2004. godine ima implementiran sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001