PODUZETNIČKI CENTAR

Ostale teme

Implementacija ostalih sustava upravljanja, kojima se uspostavlja učinkovita organizacija koja teži izvrsnosti uključuju i:

ISO 18001: definira upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Norma je namijenjena organizacijama koje žele imati proaktivan pristup zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu svojih radnika.

ISO 17020: kao akreditacijska norma definira rad nadzornih i inspekcijskih tijela

SA 8000 Upravljanje društvenom odgovornošću: norma se odnosi na globalno poboljšanje uvjeta rada, a temelji na međunarodnim standardima radnog mjesta Međunarodne organizacije rada (ILO), univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije UN-a o pravima djeteta