PODUZETNIČKI CENTAR

Okoliš

Svijest o utjecaju čovjekovog djelovanja na okoliš neprestano se povećava. Globalno zatopljenje, povećan broj prirodnih nepogoda stalni je podsjetnik na naš utjecaj. Međunarodna norma  ISO 14001  određuje kako treba uspostaviti i razvijati učinkoviti sustav upravljanja okolišem, jer svaki doprinos očuvanju okoliša je značajan i bitan. Postanite dio velike svjetske obitelji onih koji čine sve u njihovoj moći kako bi očuvali i sačuvali okoliš  za buduće generacije. Upravo preventivan i proaktivan pristup sustav upravljanja okolišem temeljen na normi ISO 14001 omogućuje Vam dvostruku korist: za Vas i za okoliš!

Sustav za upravljanje okolišem sukladno normi ISO 14001 omogućava organizaciji da:

  • uspostavi politiku zaštite okoliša
  • prepozna aspekte okoliša
  • utvrdi zakonske  zahtjeve
  • utvrdi prioritete i postavi ciljeve
  • uspostavi programe za ostvarenje ciljeva, te
  • trajno poboljšava svoj učinak na okoliš.