Biotechnicon je inspekcijsko tijelo za NaTrue


www.natrue.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.ifoam.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.origin-gi.com

CERTIFIKACIJA PROIZVODA

Ekološka poljoprivreda i proizvodnja

Certifikacija ekoloških proizvoda odnosi se na provođenje kontrolnih aktivnosti i aktivnosti certifikacije proizvoda (ranije u regulativi stručni nadzor u ekološkoj poljoprivredi i proizvodnji) ekoloških proizvodnih površina, te proizvoda koji su označeni eko markicom.

Radimo na području čitave RH, gdje kontinuirano pratimo proizvodnju naših klijenata kroz proizvodnu godinu na terenu i administrativno. Raspolažemo velikim brojem vlastitog stručnog kadra, relevantne naobrazbe (magistar ekološke poljoprivrede, agronomi, prehrambeni tehnolozi), koji vodi cjelokupne postupke do izdavanja potvrdnice za stavljanje robe na tržište s eko znakom i ostvarenje prava na poticaj kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu.

Ovlaštenje za rad u nadzoru i certifikaciji ekoloških proizvoda od Ministarstva poljoprivrede u kontinuitetu imamo od 2003. godine.

Za sve informacije rado vam stojimo na raspolaganju na adresu gancevic@biotechnicon.hr.

U okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. postoji mogućnost sufinanciranja postupka certifikacije ekoloških poljoprivrednih proizvoda. Kroz Mjeru 3. »Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode«, Podmjeru 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« omogućena je dodjela potpore za nove proizvođače koji se uključe u sustav ekološke poljoprivrede, kao i za one koji već sudjeluju u sustavu ekološke poljoprivrede do 5 godina.

Za nove proizvođače koji tek ulaze u sustav ekološke proizvodnje potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u kunskoj protuvrijednosti.

Za proizvođače koji već sudjeluju u sustavima kvalitete prije podnošenja Zahtjeva za potporu, maksimalno trajanje do 5 godina smanjuje se za broj godina koje su protekle od početka sudjelovanja u sustavu kvalitete do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Početak sudjelovanja u sustavu kvalitete smatra se datum provođenja prve stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Svi detalje vezani uz prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. »Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete« - provedba tipa operacije 3.1.1. »Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete« dostupni su na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: NATJEČAJ.