Biotechnicon je inspekcijsko tijelo za NaTrue


www.natrue.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.ifoam.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.origin-gi.com

DOKAZANA KVALITETA

Dokazana kvaliteta je oznaka nacionalne sheme kvalitete. Sustav Dokazana kvaliteta je uspostavilo Ministarstvo poljoprivrede, s ciljem postizanja veće prepoznatljivosti i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, čiju kvalitetu u kontinuitetu nadzire neovisno kontrolno tijelo.

Proizvodi koji nose oznaku Dokazana kvaliteta su proizvodi više kvalitete i posebnih svojstava, koji proizlaze iz načina proizvodnje, prerade, kvalitete sirovine ili gotovog proizvoda, a temelje se na objektivnim i mjerljivim kriterijima. Ti kriteriji podložni su nadzoru od strane ovlaštenog kontrolnog tijela, koje u svom radu uvažava načela stručnosti, objektivnosti i dosljednosti. Za provedbu kontrolnih aktivnosti u shemi Dokazana kvaliteta, akreditirani smo prema normi 17065 koja se odnosi na rad kontrolnih tijela za proizvode.

Shema Dokazana kvaliteta ima funkciju informirati potrošače o dodanoj vrijednosti tih proizvoda, a također i zaštititi proizvođače od nepoštenih proizvođačkih praksi, te jamčiti kontroliranu kvalitetu.

Biotechnicon je ovlašteno Dokazana kvaliteta kontrolno tijelo od 2021. godine.

Informacije o sustavu Dokazana kvaliteta: https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/hrana-111/oznake-kvalitete/dokazana-kvaliteta/4226

Za sve informacije o aktivnostima kontrolno tijela rado vam stojimo na raspolaganju na marusic@biotechnicon.hr.

Preuzimanja: