Biotechnicon je inspekcijsko tijelo za NaTrue


www.natrue.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.ifoam.org

Biotechnicon is a proud Associate Member of:


www.origin-gi.com

CERTIFIKACIJA PROIZVODA

O nama

Certifikacija proizvoda odnosi se na provođenje svih kontrolnih aktivnosti i aktivnosti certifikacije, kako bi proizvodi koji komuniciraju određenu dodanu vrijednost (ekološki proizvodi, proizvodi koji nose oznaku izvornosti i zemljopisnog podrijetla, proizvodi s oznakom Dokazana kvaliteta, proizvodi koji nose regionalnu oznaku, te prirodna kozmetika) na tržištu u potpunosti udovoljavali svim propisanim zahtjevima za takve proizvode i omogućavali vjerodostojnost u komunikaciji s kupcem.

Kontrolne aktivnosti odnose se na provođenje nadzora proizvodnje, prerade i pripreme ekološke hrane i poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose oznaku izvornosti i zemljopisnog podrijetla, te proizvoda u nacionalnom sustavu kvalitete Dokazana kvaliteta, kao i proizvoda s regionalnom oznakom u čitavom lancu proizvodnje tih proizvoda, a uključuju terenske kontrole, kontrole dokumentacije i pregled laboratorijskih izvještaja, u smislu usklađenosti proizvodnih i drugih parametara s onima propisanima u regulativi, registriranim specifikacijama i drugim normativnim dokumentima. Cilj ovih postupaka je utvrđivanje sukladnosti i izdavanje dokumenta koji potvrđuje kontroliranu kvalitetu i status.

Za aktivnosti certifikacije proizvoda akreditirani smo prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17065, koja se odnosi na rad certifikacijskih tijela za proizvode kod Hrvatske akreditacijske agencije.

Za sve informacije rado vam stojimo na raspolaganju na adresu marusic@biotechnicon.hr.